O nas Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści którzy stale aktualizują swoją wiedzę i umiejętności. Wiemy jakie kroki podejmować aby skutecznie wspierać rozwój dziecka udzielając kompleksowej pomocy. Dy 3

doświadczeni specjaliści, którzy stale aktualizują swoją wiedzę i umiejętności. Wiemy, jakie kroki podejmować aby skutecznie wspierać rozwój dziecka, udzielając kompleksowej pomocy. Dysponujemy wysokiej jakości sprzętem i profesjonalnymi pomocami terapeutycznymi. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 logopeda Sędziszów Młp.  Psycholog Sędziszów Młp.

Naszą ofertę kierujemy do dzieci 1

Kopia CENNIK 1

Naszą ofertę kierujemy do dzieci: z trudnościami  szkolnymi, z problemami emocjonalnymi, z zaburzeniami zachowania, z wadami i zaburzeniami mowy, z niepełnosprawnościami, z całościowymi zaburzeniami rozwoju zdolnych, wybierających dalszą drogę kształcenia

CENNIK 9

Kopia Kopia CENNIK

 diagnoza ogólnego rozwoju dziecka intelektualnego emocjonalnego społecznego diagnoza przyczyn niepowodzeń w szkole ryzyko specyficznych trudności w uczeniu się dysleksja dysortografia dysgrafia 3

Badanie lateralizacji, biofeedback.autyzmu,Pedagogiczna, Psychologiczna, Logopedyczna, Neurologopedyczna,Integracji sensorycznejTerapia ręki, Trening umiejętności społecznych, Dogoterapia, Sensoplastyka, Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania

CENNIK 10

Opinia Logopedyczna / nerologopedyczna, Psychologiczna,Pedagogiczna, Wydanie opinii. Diagnoza Logopedyczna / neurologopedyczna, Psychologiczna, diagnoza Integracji sensorycznej, Dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, Diagnoza gotowości szkolne,

 diagnoza ogólnego rozwoju dziecka intelektualnego emocjonalnego społecznego diagnoza przyczyn niepowodzeń w szkole ryzyko specyficznych trudności w uczeniu się dysleksja dysortografia dysgrafia 5

logopeda Sędziszów Młp. , neurologopeda, fizjoterapeuta Sędziszów Młp. , terapeuta integracji sensorycznej Sędziszów Młp. , psycholog Sędziszów Młp. , oligofrenopedagog Sędziszów Młp.