NIEPUBLICZNE INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Sędziszowie Młp. wraz z działającym przy nim Przedszkolem Specjalnym uczy integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi. Nasze maluchy dzięki wczesnej nauce czytania metodą prof. Cieszyńskiej oraz nauce matematyki metodą prof. Gruszczyk - Kolczyńskiej z chęcią i zaangażowaniem uczestniczą w prowadzonych zajęciach.

Przedszkole dysponuje profesjonalną salą rehabilitacyjną oraz salą doświadczania świata, w której poznawanie otoczenia odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę, a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności i działań. Dzieci mogą korzystać z zajęć z logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą oraz terapeutą SI. Przedszkole zapewnia szeroki wachlarz zajęć dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, religia, dogoterapia czy hipoterapia. W ciągu roku dzieci biorą udział w różnego rodzaju uroczystościach, wycieczkach oraz konkursach.

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Sędziszowie Młp. to przedszkole oferujące profesjonalną opiekę nad dziećmi, dzięki kreatywnej i ambitnej kadrze nauczycielskiej. Przedszkole stwarza możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka poprzez mało liczne grupy oraz indywidualnego rozwijania zdolności. Uczy tolerancji, wrażliwości, otwartości, szacunku, empatii i odpowiedzialności.