Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej

Metoda symultaniczno-sekwencyjna

Dlaczego dzieci nie mogą się uczyć dotychczas obowiązującymi metodami?

Nowa rzeczywistość- nowa metoda

Nowa rzeczywistość wymaga skonstruowania odmiennej metody dla nowego pokolenia. Współczesne dzieci inaczej uczą się języka mówionego i pisanego. Przewaga stymulacji obrazem (telewizor, komputer, bilbordy, reklamy, emotikony) uniemożliwia całkowicie  stosowanie metod analitycznych (głoskowanie). Dla tych dzieci pojedyncze litery tworzą

wzory bez znaczeń. Sześciolatek w XXI wieku ma:

  • znacząco krótszy czas rozmów z dorosłymi,
  • zaburzony język mediów (postaci z kreskówek z wadami wymowy),
  • opóźniony rozwój mowy z powodu przedłużającej się oburęczności, braku pionizacji języka, minimalnych uszkodzeń słuchu (alergie, katary, zapalenie ucha, hałas),obniżenie ogólnej sprawności ruchowej.

Fakty te wpływają na nabywanie języka i skutkują trudnościami w nauce czytania i pisania.Dziecięca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną opracowana przez prof. E. Gruszczyk-Kolczyńską przy pomocy dr E. Zielińskiej. W jej realizacji najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec , z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Istotne jest rozwijanie umiejętności skupienia uwagi przez określony czas oraz kształtowanie odporności emocjonalnej. Zajęcia matematyczne powinny być wypełnione zabawami oraz ciekawymi zadaniami i grami.

Ważną rolę edukacyjną w „Dziecięcej matematyce” odgrywa miś, który towarzyszy dzieciom podczas zajęć. Przedszkolaki często układają dla niego zadania, a potem wspólnie je rozwiązują.

 

FROEBEL

Program Dar Zabawy opracowany został na podstawie koncepcji pedagogicznej Friedricha Froebla. Opiera się ona na pracy z materiałami, których dostarcza przyroda oraz z przedmiotami, jakimi są zabawki celowo stworzone przez dorosłego dla dziecka. Są to tak zwane dary, które służą dzieciom do zabaw percepcyjno-manipulacyjnych, badawczych oraz umożliwiają rozwój zdolności artystycznych. Wspomniany program powstał z troski o naturalny rozwój dziecka, o przywrócenie wartości zabawie, zabawkom i całej istocie dzieciństwa. Szczególny nacisk kładzie na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata.